Bể tuyển nổi siêu nông DAF trong xử lý nước thải tái chế giấy 5000m3/ngày đêm

  • Tên dự án: Hệ thống xử lý nước thải giấy tái chế
  • Công suất: 5000m3/ ngày đêm
  • Địa điểm thực hiện: Yên phong, Bắc Ninh
  • Dự án đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
  • Công nghệ thực hiện dự án: Công nghệ tuyển nổi DAF

HOTLINE: 0969.862.581- 0967.368.385

0969 862 581