Hệ thống bể tuyển nổi công suất 10m3/h

  • Tên dự án: bể tuyển nổi 10m3/h cho nước thải giấy tái chế
  • Công suất: 10m3/h
  • Địa điểm thực hiện: Bắc Ninh
  • Dự án đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
  • Công nghệ thực hiện dự án: Công nghệ tuyển nổi DAF

HOTLINE: 0969.862.581- 0967.368.385

0969 862 581