Xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp

Tổng quan xử lý nước thải công nghiệp mới nhất ở Việt Nam

Nước thải công nghiệp là nước đã qua sử dụng trong quá trình sản xuất, chế biến công nghiệp, tại các nhà máy, khu sản xuất, khu công nghiệp. Trong nước thải có nhiễm lượng lớn các hóa chất động hại, vi sinh vật có hại cho môi trường và sức khỏe con người. Hiện nay, trong nền công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nguồn phát sinh nước thải công nghiệp ngày càng nhiều. Do các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy sản xuất mọc lên như nấm. Chính vì lẽ đó, việc xử lý nước thải công nghiệp là cực kỳ cần thiết. Với mục đích tái cơ cấu nguồn nước và bảo vệ môi trường, sức khỏe của chúng ta.

1. Quy định về xử lý nước thải công nghiệp

Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ về việc xử lý nước thải của khu sản xuất, cụm công nghiệpkhu công nghiệp. Một số quy định được nêu rõ trong các nghị định được ban hành dưới đây

 • Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
 • Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
 • Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Khoản 19 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
 • Điều 37 Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

2. Tiêu chuẩn xử lý nước thải công nghiệp

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Nước thải sau khi xử lý ở bất kỳ ngành nghề nào cũng phải tuân thủ 1 quy chuẩn nhất định, trước khi xả thải ra môi trường. Căn cứ pháp luật ban hành rất rõ ràng, đối với từng ngành nghề sản xuất. Nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn sau đây

 • QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (thay thế TCVN 5945:2005 )
 • QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
 • QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
 • QCVN 01:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
 • QCVN 11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản
 • QCVN 12:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
 • QCVN 13:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may
 • QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
 • TCVN 6772:2000: Chất lượng nước – Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép
 • TCVN 6982:2001: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước.
 • TCVN 6981:2001: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại A & B

Lưu ý trong QCVN 40:2011/ BTNMT đã chỉ rõ:

 • Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại A: tiêu chuẩn này quy định các chỉ số tối đa cho phép của các chất gây ô nhiễm, có trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn nước dùng cho sinh hoạt
 • Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại B: tiêu chuẩn này quy định các chỉ số tối đa cho phép của các chất gây ô nhiễm, có trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn nước không dùng cho sinh hoạt

Các bạn có thể tham khảo chi tiết QCVN 40: 2011 tại đây

3. Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp phổ biến nhất hiện nay

Bản chất của việc xử lý nước thải là xử lý các hợp chất hóa học, các chất độc hại, các loại vi sinh vật có hại cho sức khỏe và môi trường có trong nước thải. Chính vì vậy với mỗi loại nước thải khác nhau sẽ có cách xử lý và công nghệ khác nhau để xử lý nước thải.

Các công nghệ phải kể đến, từ hồ lắng đơn giản đến các công trình sử dụng các thiết bị tiên tiến, hiện đại. Sử dụng công nghệ cao và đòi hỏi có trình độ chuyên môn cao.Việc lựa chọn đúng quy trình công nghệ và thiết bị xử lý nước thải để đạt được các chỉ tiêu mong muốn, tiết kiệm chi phí trong xây dựng và quản lý hệ thống là bài toán đặt ra đối với các kỹ sư xử lý nước.

3.1. Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp

Một số phương pháp xử lý nước thải công nghiệp phổ biến nhất hiện nay là:

 • Phương pháp hóa học: công nghệ Oxy hóa khử, công nghệ trung hòa, keo tụ và lắng, keo tụ và tuyển nổi, lọc trao đổi ion, trích ly, lọc qua màng, điện phân
 • Phương pháp sinh học:

+ Công nghệ xử lý nước thải AAO, công nghệ sử dụng vi sinh xử lý nước thải, sử dụng tảo hoặc bèo tây, Công nghệ Johkasou

+ Xử lý yếm khí: UASB bể lắng yếm khí, bể lọc yếm khí, bể tự hoại, hồ sinh học yếm khí.

+ Xử lý hiếu khí: bùn hoạt tính, bể Aerotank, mương oxy hóa, bể lọc sinh học, hệ thống đĩa quay, hồ sinh học hiếu khí

 • Phương pháp cơ học: công nghệ bể tuyển nổi, bể lắng, lưới lọc, song chắn rác, bể thu dầu, bể tách mỡ, than hoạt tính.
 • Phương pháp hóa lý: công nghệ keo tụ tạo bông, công nghệ trích ly pha lỏng
 • Phương pháp điện hóa: công nghệ keo tụ điện hóa, công nghệ oxy hóa điện hóa

Tùy thuộc vào mỗi ngành nghề riêng biệt, việc áp dụng các phương pháp xử lý nước thải phải phù hợp với mục đích sử dụng. Tránh trường hợp sử dụng sai phương pháp xử lý, dẫn đến hiệu quả xử lý không cao, tốn chi phí cho chủ đầu tư.

Đối với các phương pháp nêu trên, các kỹ sư môi trường đã áp dụng triệt để các công nghệ, phương pháp để tiến hành thiết kế các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất

Công ty Môi trường Xây dựng Asia:

 • Hotline/Zalo tư vấn: 0969 862 581 – 0967 368 385
 • Địa chỉ: LK-240/DV 04, Hàng Bè, KĐT Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

4. Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp được cấu tạo bởi nhiều thiết bị xử lý nước thảihóa chất và công nghệ xử lý. Mục đích của hệ thống này nhằm xử lý triệt để các chất ô nhiễm, vi sinh vật có hại có trong nước thải. Từ đó đáp ứng được các tiêu chuẩn để xả thải ra môi trường.

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy công suất 20m3/h
Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy công suất 20m3/h

Với sự đa dạng nền công nghiệp, đa dạng sản xuất ngành nghề, tính chất nước thải của mỗi ngành nghề lại khác nhau, từ đó hình thành các hệ thống xử lý nước thải phù hợp với từng ngành sản xuất, lại phù hợp với các tiêu chuẩn xử lý nước thải (xem lại phần 2).

Một số hệ thống xử lý nước thải công nghiệp phổ biến nhất hiện nay:

 • Hệ thống xử lý nước thải Y tế
 • Hệ thống xử lý nước thải Mỹ phẩm – Dược phẩm
 • Hệ thống xử lý nước thải chế biến thực phẩm – giết mổ
 • Hệ thống xử lý nước thải sản xuất chất bán dẫn
 • Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi
 • Hệ thống xử lý nước thải Làng nghề: thêu ren, dệt nhuộm, sản xuất thuộc da…
 • Hệ thống xử lý nước thải Xi mạ
 • Hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy
 • Hệ thống xử lý nước thải Rỉ rác
 • Hệ thống xử lý nước thải phòng khám, phòng thí nghiệm

Việc thiết kếlắp đặt các hệ thống xử lý nước thải phù hợp với các ngành nghề, được các kỹ sư môi trường phân tích rất cụ thể. Bằng các bản vẽ thiết kế, hóa chất xử lý, thiết bị chuyên dụng, hệ thống điều khiển, chu trình vận hành, và chi phí vận hành.

Việc sử dụng công nghệ phù hợp trong hệ thống xử lý là rất quan trọng. Nó không những đem lại hiệu quả tối đa trong việc xử lý nước thải, mà còn tiết kiệm rất nhiều chi phí cho chủ đầu tư.

5. Quy trình xử lý nước thải công nghiệp phổ biến

Như đã nêu ở trên, đối với mỗi hệ thống xử lý nước thải công nghiệp khác nhau, chúng ta đều có công nghệ xử lý, tiêu chuẩn xử lý và quy trình xử lý khác nhau. Nhưng nhìn chung, mọi hệ thống đều có những quy trình cơ bản (cốt lõi) để xử lý. Vì tính chất nước thải của mọi ngành nghề đều có những điểm chung nhất định. Công ty Môi trường ACE xin gửi đến quý khách hàng 3 quy trình xử lý nước thải công nghiệp cơ bản nhất, áp dụng cho hầu hết các hệ thống xử lý:

Bước 1: Xử lý bậc một, xử lý sơ bộ (sơ cấp) tiền xử lý

Mục đích của quá trình tiền xử lý và xử lý sơ bộ là khử các tạp chất có nồng độ lớn hơn mức cho phép, để xả ra môi trường hoặc đạt tiêu chuẩn để đưa vào các bước xử lý sinh học tiếp theo. Nồng độ của các chất bẩn, chất độc hại có trong nước thải sau xử lý phải nhỏ hơn các giá trị có trong bảng dưới đây:

Các tạp chấtNồng độ giới hạnQuy trình xử lý
Cặn lơ lửng<125mg/lLắng, tuyển nổi, hồ chứa
Dầu mỡ<35mg/lThiết bị tách dầu
Ion độc hại (kẽm, Crom, Asen, Bari, Cadmi, Cu, Fe, Mangan, Hg…)Trung hòa
AxitTrung hòa
Dao động nồng độ chất hữu cơ<2:1Bể điều hòa
Amoni<500mg/lPha loãng, điều chỉnh pH
Nhiệt độ<38 độ C
H2S<100mg/lKeo tụ hoặc làm thoáng
Các chỉ tiêu của tiền xử lý

Quy trình xử lý sơ bộ:

 1. Song chắn rác, lưới chắn rác.
 2. Bể lắng cát, bể tuyển nổi, hồ chứa.
 3. Thiết bị tách dầu mỡ.
 4. Bể trung hòa.
 5. Bể điều hòa.
 6. Keo tụ, khử kim loại nặng.

Sơ đồ quy trình

Sơ đồ quy trình xử lý sơ bộ
Sơ đồ quy trình xử lý sơ bộ

Bước 2: Xử lý bậc hai: xử lý bằng hóa chất và sinh học

Các hệ thống xử lý nước thải bằng hóa chất là các hệ thống sử dụng hóa chất để trộn vào nước thải. Mục đích của việc này là để chuyển đổi các hợp chất hoặc các chất hòa tan có trong nước thải. Thành các chất có tính trơ về mặt hóa học, hoặc thành các hợp chất kết tủa dễ lắng và lọc. Điều này giúp loại bỏ các hợp chất độc hại ra khỏi nước thải một cách dễ dàng hơn.

Hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ sinh học, với mục đích khử các chất hữu cơ dạng keo và dạng hòa tan trong nước thải. Nhờ quá trình đồng hóa của vi sinh, để biến các chất hữu cơ này thành khí, hoặc thành vỏ tế bào của vi sinh, dễ keo tụ và lắng, dễ dàng loại bỏ chúng ra khỏi nước thải. Quá trình này còn được áp dụng để khử nitrogen và phốt pho.

Bước 3: xử lý bậc ba: xử lý hóa chất độc hại.

Các hệ thống xử lý nước thải áp dụng bước 3 đều là những hệ thống xử lý nguồn nước thải, có nồng độ hóa chất độc hại cao, mà bước 2 chưa xử lý được triệt để. Ở bước này thường sử dụng:

 • Bể lọc hấp thu bằng than hoạt tính
 • Bể lọc trao đổi ion và lọc qua màng RO
 • Lọc qua bán thấm bằng điện phân …

Nước thải sau khi xử lý bậc ba thường được tái sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, hoặc dùng để tưới cây, rửa đường, và cấp cho các hồ nước cảnh qua, giải trí.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất

Công ty Môi trường Xây dựng Asia:

 • Hotline/Zalo tư vấn: 0969 862 581 – 0967 368 385
 • Địa chỉ: LK-240/DV 04, Hàng Bè, KĐT Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

6. Sơ đồ xử lý nước thải công nghiệp

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

6.1. Mô hình xử lý nước thải công nghiệp

Mô hình hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
Mô hình bản vẽ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

7. Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp hiện nay

Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp là tập hợp các loại vi sinh vật được nuôi cấy, tổng hợp và bảo quản. Phục vụ cho việc xử lý sinh học trong hệ thống xử lý nước thải. Tùy thuộc vào phương pháp xử lý, tính chất của mỗi loại nước thải lại sử dụng các loại vi sinh khác nhau.

03 loại vi sinh xử lý nước thải phổ biến

 1. Bùn vi sinh: bùn vi sinh chính là vi sinh vật được nuôi cấy, sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải tương tự. Loại bùn vi sinh này đã được kích hoạt sẵn chỉ việc sử dụng. Tính tận dụng của loại bùn vi sinh này đang được sử dụng phổ biến vì giá thành rẻ, không tốn công nuôi cấy mà lại sử dụng được ngay. Nhưng có một nhược điểm là nếu không bảo quản trong điều kiện thích hợp, bùn vi sinh sẽ bị hỏng và không tái sử dụng được.
 2. Vi sinh dạng bột: đây là loại vi sinh được điều chế dưới dạng tinh thể rắn. Chúng được bảo quản (cơ chế ngủ đông) và khi có điều kiện thích hợp chúng sẽ kích hoạt trạng thái hoạt động. Vi sinh dạng bột này đa dạng về chủng loại, dễ dàng vận chuyển, dễ dàng lựa chọn loại vi sinh phù hợp với hệ thống xử lý nước thải.
 3. Vi sinh dạng lỏng: loại vi sinh được điều chế, tổng hợp từ các nguồn vi sinh khác nhau, tồn tại ở dạng lỏng. Chúng như một hợp chất vi sinh đậm đặc, đang ở chế độ chờ sử dụng. Các loại vi sinh này thường đa dạng về chủng loại, phù hợp với từng phương pháp xử lý nước thải khác nhau. Nhưng nhược điểm của loại vi sinh này là thời gian kích hoạt chúng rất mất thời gian, giá thành so với bùn vi sinh thì cao hơn rất nhiều.

Một số điều cần chú ý khi nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải công nghiệp

Để vi sinh được tăng trưởng và thích nghi với hệ thống xử lý nước thải, chúng ta cần quan tâm đến các yếu tố sau đây:

 • Dinh dưỡng cung cấp cho vi sinh có trong nước thải.
 • Thành phần và hàm lượng vi sinh vật cung cấp trong quá trình nuôi cấy
 • pH của nước thải.
 • Các thành phần độc hại gây ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh có trong nước thải.

Nhiệt độ, lưu lượng và nồng độ oxy có trong nước thải.

8. Chi phí xử lý nước thải công nghiệp

Như chúng ta đã biết, việc tính chi phí cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Chúng ta có thể kể đến 1 số các yếu tố cơ bản trong việc tính chi phí cho 1 hệ thống như sau:

 • Công suất xử lý của hệ thống
 • Tính chất nước thải
 • Công nghệ áp dụng của hệ thống
 • Vật tư, thiết bị có trong hệ thống
 • Hóa chất và vi sinh …

Tuy nhiên, ACE Jsc., cam kết mang đến cho quý khách hàng báo giá chi phí xử lý nước thải tốt nhất, với chất lượng nước thải đầu ra đạt chuẩn QCVN. Quý khách hàng có thể tham khảo các tính chi phí trung bình cho việc xử lý nước thải ở đây:

 • Khoảng 3500đ/m3: áp dụng đối với nước thải công nghiệp có hàm lượng COD ngưỡng từ 200mg/L – 1000mg/L.
 • Khoảng 11.000đ/m3:áp dụng đối với nước thải công nghiệp có hàm lượng COD ngưỡng từ 1000 – 2000 mg/L.
 • Khoảng 17000đ/m3: áp dụng đối với nước thải công nghiệp có hàm lượng COD từ 2000mg/L – 3000mg/L
 • Khoảng 30000đ/m3: áp dụng đối với nước thải công nghiệp có hàm lượng COD ở mức trên 3000mg/L

Chi phí trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, để đi vào từng công trình, dự án xử lý nước thải còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Quý khách hàng có thể liên hệ Hotline0969.862.581 hoặc 0967.368.385 để được tư vấn, báo giá chi tiết cho hệ thống xử lý nước thải mà quý khách quan tâm.

9. Công ty xử lý nước thải công nghiệp

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành xử lý nước thải. Công ty cổ phần Môi trường Xây dựng Asia – ACE Jsc, tự hào là đơn vị mang đến những công trình, dự án xử lý nước thải cho các khu sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp tốt nhất trên cả nước.

Trước hết phải kể đến những cơ sở để thực hiện đều này. Với những nỗ lực trong suốt những năm qua, chúng tôi đã gây dựng được các chi nhánh và công ty thành viên phục vụ cho việc tư vấn, triển khai lắp đặt hệ thống xử lý nước thải chất lượng nhất và giá thành tốt nhất vì chúng tôi có:

 • Công ty Công nghệ môi trường
 • Công ty Tư vấn pháp lý, hồ sơ thủ tục môi trường
 • Trung tâm quan trắc, phân tích môi trường
 • Công ty Điện, tự động hóa
 • Xưởng cơ khí chế tạo
 • Công ty xuất nhập khẩu hàng hoá, nhập hàng trực tiếp từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Hàn Quốc.

ACE Jsc., cam kết với quý khách hàng, chúng tôi là công ty xử lý nước thải công nghiệp có trình độ chuyên môn cao, áp dụng công nghệ tiên tiến, giá thành hợp lý, cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.

Để được tư vấn và phục vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ

Hotline0969.862.581 / 0967.368.385

Địa chỉ: LK-240/DV 04, Hàng Bè, KĐT Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

Email[email protected]

Websitexulynuocace.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969 862 581